Džematski odbor - Islamska zajednica Tuttlingen

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Džematski odbor

Džemat

Džematski odbor džemata Tuttlingen sastavljen je od 15 članova koje biraju članovi Skupštine džemata, a koji imaju pravo glasa na dan izbora.

Džematski odbor osigurava uvjete za vjerski život u džematu.
Članovi džematskog odbora imaju jednakopravan glas. Sve odluke u džematu donosi Džematski odbor, i po usvajanju i potpisivanju sekretara i predsjednika unose se u posebnu knjigu odluka.

Imam zadržava pravo veta na svaku odluku koja je u suprotnosti sa osnovama islamskog
učenja. Način rada džematskog odbora utvrđuje se pravilom većinskog glasanja, poštivanjem
odluka Rijaseta IZ BiH i usklađivanjem sa Ustavom IZ BiH.

Izabrani Džematski odbor obavlja svoju dužnost i poslije isteka mandata sve do izbora, odnosno konstituiranja novog odbora. Predsjednik Džematskog odbora predstavlja džemat u administrativnim i imovinskim poslovima i predsjedava Skupštinom džemata.
Imam se brine o vjerskom životu, vodi matične knjige džemata i predstavlja džemat ustvarima vjere.

Članovi Džematskog odbora džemata Tuttlingen u 2013. godini su:

1.  Cernica h. Ilijas – predsjednik
2.  Kamberović Fakiz potpredsjednik
3.  Dervišbegović Zaim sekretar
4.  Ferhatbegović Sead blagajnik
5.  Mehmedović Ćazim član
6.  Dr. Hadžić Enes član
7.  Ferhatbegović Emsuda - član
8
.  Velagić Hariz član
9
.  Hamzabegović h. Abdulah član
10
.  Rizvić Rizvan član (ujedno i član Sabora Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj) 
 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü